Έγραφα τελωνείου για εξαγωγή

Έγραφα τελωνείου για εξαγωγήΑνάλογα με τις αποστολές, είτε προέρχονται από την ΕΕ ή όχι, υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις, στο τελωνειακό καθεστώς, που συνεπάγεται την έγγραφη τεκμηρίωση, για τα οικιακά αγαθά. Το προσωπικό μας θα προετοιμάσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές. Είναι δική σας ευθύνη να έχουν κατατεθεί και σφραγισθεί στο συμβολαιογράφο ή σε αστυνομικό τμήμα το οποίο μαρτυρεί την γνησιότητα της υπογραφής σας, και το οποίο επιτρέπει να προχωρήσει η διαδικασία εκτελωνισμού.