Ασφαλίζοντας τα αντικείμενα σας, μέσω του πλάνου ασφάλισης που σας παρέχετεΑσφαλίζοντας τα αντικείμενά σας μέσω του πλάνου ασφάλισης που σας παρέχεται

Η εξειδίκευση της KΑΕ International Movers στο πακετάρισμα, στη συσκευασία και στην προστασία των αντικειμένων που μεταφέρει σε τοπικό και διεθνές επίπεδο έχει ξεπεράσει την προσδοκία κάθε πελάτη. Είναι υποχρέωσή μας να παρέχουμε την ύψιστη φροντίδα για κάθε ένα αντικείμενο που πακετάρεται, έτσι ώστε να προστατέψουμε την οικοσκευή σας από οποιαδήποτε φθορά κατά τη μεταφορά. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι κάθε υπηρεσία μεταφοράς εκτίθεται σε ρίσκα, για αυτό και η ασφάλεια θα σας καλύψει για οποιοδήποτε απρόσμενο γεγονός. Δεν μπορούμε να κάνουμε συστάσεις σχετικά με ποια αξία θα πρέπει να ασφαλίσετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, ωστόσο κρίνουμε σωστό και προτείνουμε στους πελάτες μας να ασφαλίζουν τα αντικείμενα τους κατά τη μεταφορά. Θα πρέπει να συμπληρώσετε και να επιστρέψετε την Itemized Valued Insurance List στο άτομο που διαχειρίζεται τη μετακόμισή σας 48 ώρες πριν το πακετάρισμα.

Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε πως είναι καλό να τα ασφαλίσετε στο 100% της αξίας τους κατά την εκτίμηση της χώρας στην οποία μεταφέρονται. Συνήθως, το κόστος επισκευής και αντικατάστασης σε κάθε χώρα του εξωτερικού είναι υψηλότερο. Εάν δεν ασφαλίσετε τα αντικείμενα, καλύπτοντας στο 100% την αξία τους, μόνο μέρος της αξίας τους θα αποδοθεί σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας από την ασφαλιστική.

Η Kae International Movers εκπροσωπεί την EDUARD PFEIFER GMBH (Hamburg).

Λίστα Ασφάλισης αντικειμένων
Όροι και συνθήκες ασφάλισης ( one & two )