Pojištění předmětů a vašich osobních věcí prostřednictvím navrhovaného pojistného plánuReputace společnosti KAE International Movers týkající se balicích služeb, obalové techniky a ochrany přepravovaných předmětů na místní i mezinárodní úrovni přesahuje očekávání většiny klientů. Je naší povinností poskytnout baleným předmětům maximální péči, aby byla řádně zajištěna ochrana Vašich osobních věcí před jakýmkoliv poškozením. Na tomto místě je třeba zmínit, že každá přeprava může zahrnovat neočekávaná rizika. To je důvod, proč se zamyslet nad pojištěním pokrývajícím jakékoliv nepředpokládané události. Nemůžeme Vám doporučit výši pojistky vztahující se na poškození Vašich předmětů v průběhu manipulace a přepravy, avšak považujeme za správné našim zákazníkům doporučit, aby si zboží během přepravy pojistili. Nejdéle do 48 hodin před započetím balení předmětů jste žádáni o zaslání podrobného pojistného formuláře pracovníkovi odpovědnému za Vaše stěhování, který naleznete na www.kaeinternationalmovers.com.

Je důležité, abyste si pozorně přečetli informace uvedené v odkazu “Download Insurance Terms and Conditions”  Pojišťovna sestavila tyto informace, aby vás seznámila s těmito pravidly a umožnila vám se seznámit s příslušnými a důležitými kritérii před přestěhováním.

 

Seznam pojištěných předmětů
Podmínky pojištění ( one & two & three)