Η αποδοχή της προσφοράς, οι δεσμεύσεις και υποχρεώσεις εταιρείας και πελάτη

Η αποδοχή της προσφοράς, οι δεσμεύσεις και υποχρεώσεις εταιρείας και πελάτη

Αποδεχόμενοι την προσφορά μας σημαίνει ότι αποδέχεστε γραπτώς τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν προς εσάς. Πρόκειται για ένα συμβόλαιο που διασφαλίζει και τα δύο μέρη αυτής της συνεργασίας. Προκειμένου μια ομαλή μεταφορά να είναι και αποτελεσματική, προτείνουμε να οριστικοποιηθεί τουλάχιστον 2 με 3 εβδομάδες νωρίτερα, έτσι ώστε να γίνει ο κατάλληλος προγραμματισμός των διαδικασιών που απαιτούνται. Οριστικοποιήσεις ή αναθεωρήσεις της «τελευταίας στιγμής» συνήθως δημιουργούν προβλήματα. Προκειμένου να επιβεβαιώσετε την προσφορά και την έναρξη της συνεργασίας θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

α) Επιλέξτε, συμπληρώστε και στείλτε τη φόρμα παραγγελίας των υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ.

β) Οριστικοποιείστε την ημερομηνία πακεταρίσματος και μετακόμισης των αντικειμένων σας

γ) Καταθέστε την προκαταβολή του ποσού που αναφέρεται στην προσφορά

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να μελετηθεί μια σειρά από γεγονότα και για αυτό τον λόγο έχουμε ετοιμάσει για εσάς που σκέπτεστε να μετακομίσετε έναν οδηγό βημάτων και προτάσεων, όπου μπορείτε να δείτε τι πρέπει να κάνετε.

Οδηγός βημάτων και προτάσεων