Přijetí nabídky - závazky a povinnosti společnosti a klientaPřijetím nabídky vyjádříte písemně svůj souhlas se službami, které Vám budou poskytnuty. Toto se děje prostřednictvím smlouvy, která oběma stranám zaručuje a definuje vzájemnou spolupráci. Aby byla přeprava efektivní, navrhujeme její dohodnutí nejméně 2 až 3 týdny předem, a to z důvodu prostoru pro správné naplánovaní všech úkonů. Rezervace a změny „na poslední chvíli“ způsobují obvykle komplikace. Pro potvrzení nabídky a zahájení spolupráce je zapotřebí:

a) Zvolení, vyplnění a zaslání formuláře objednávky služeb prostřednictvím e-mailu nebo faxem.

b) Určení data balení a přepravy Vašich předmětů.

c) Uhrazení zálohy z celkové částky uvedené v nabídce.

Zde je nutno projít řadu skutečností. Proto jsme pro všechny, kteří uvažují o stěhování, připravili průvodce jednotlivými kroky, který Vám ukáže cestu na webových stránkách www. kaeinternationalmovers.com