Η εκτίμηση – Το κόστος της μετακόμισης σύμφωνα με την έκθεση απογραφής

Η Εκτίμηση- το κόστος της μετακόμισης σύμφωνα με την έκθεση απογραφής

Αφού συγκεντρώσουμε κάθε χρήσιμη πληροφορία κατά την έρευνα, προγραμματίζουμε την αποστολή μιας έγγραφης προσφοράς προς εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή ταχυδρομείου εντός 48 έως 72 ωρών. Η προσφορά είναι βασισμένη στην έκθεση που έχει συνταχθεί σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει, όπως ο όγκος των πραγμάτων που θα μεταφερθούν και ο προορισμός τους.