Odhad – cena za přepravu podle soupisky předmětůPoté, co shromáždíme veškeré potřebné informace, Vám do 48 až 72 hodin prostřednictvím e-mailu, faxu nebo poštou zašleme písemnou nabídku. Nabídka vychází ze sestavené soupisky a z Vámi poskytnutých informací jako například objem předmětů určených k přestěhování a místo jejich určení.