Ασφαλίζοντας τα αντικείμενά σας, το ασφαλιστήριό σας

Moving Insurance

Το όνομα της Kae International είναι απόλυτα συνδεδεμένο με το άψογο πακετάρισμα των αντικειμένων των πελατών της σε εθνικές και διεθνείς μεταφορές, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Είναι υποχρέωσή μας να παρέχουμε το καλύτερο δυνατό πακετάρισμα, για κάθε ένα μοναδικό για εσάς αντικείμενο, έτσι ώστε να προστατεύσουμε την οικοσκευή σας από οποιαδήποτε πιθανή φθορά κατά τη μεταφορά της. Επειδή κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει το απροσδόκητο, πάντα προτείνουμε στους πελάτες μας να ασφαλίζουν όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα είτε κατά τη μεταφορά είτε κατά την αποθήκευση.

Δεν μπορούμε να κάνουμε προσωπικές συστάσεις σχετικά με ποια αξία θα πρέπει να ασφαλίσετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, αλλά οφείλουμε να σας ενημερώσουμε πως είναι καλό να τα ασφαλίσετε στο 100% της αξίας τους κατά την εκτίμηση της χώρας στην οποία μεταφέρονται. Συνήθως, το κόστος επισκευής και αντικατάστασης σε κάθε χώρα του εξωτερικού είναι υψηλότερο. Εάν δεν ασφαλίσετε τα αντικείμενα, καλύπτοντας στο 100% την αξία τους, μόνο μέρος της αξίας τους θα αποδοθεί σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας από την ασφαλιστική.

Προσφέρουμε μια σειρά από επιλογές ασφάλισης σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Θα είναι χαρά μας να συζητήσουμε μαζί σας σχετικά με την καλύτερη δυνατή επιλογή της δική σας μεταφοράς και κάλυψης των αναγκών σας.

KAE International Movers

Download Insurance Itemized List ( one & two )