Ασφάλεια

Ασφαλίζοντας τα αντικείμενα σας, το ασφαλιστήριο σας

Το όνομα της Kae International είναι απόλυτα συνδεδεμένο με το άψογο πακετάρισμα των αντικειμένων των πελατών της σε εθνικές και διεθνείς μεταφορές, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Είναι υποχρέωση μας να παρέχουμε το καλύτερο δυνατό πακετάρισμα, για κάθε ένα μοναδικό για εσάς αντικείμενο, έτσι ώστε να προστατεύσουμε την οικοσκευή σας από οποιαδήποτε πιθανή φθορά κατά την μεταφορά της. Επειδή κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει το απροσδόκητο, πάντα προτείνουμε στους πελάτες μας να ασφαλίζουν όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα είτε κατά την μεταφορά είτε κατά την αποθήκευση.

Ασφάλεια
Δεν μπορούμε να κάνουμε προσωπικές συστάσεις με ποια αξία θα πρέπει να ασφαλίσετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, αλλά μπορούμε να προτείνουμε, πως θα είναι καλό να ασφαλίσετε τα αντικείμενα σας στο 100% της αξίας τους κατά την εκτίμηση της χώρας στην οποία μεταφέρονται. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το κόστος επιδιόρθωσης όσο και αντικατάστασης σε κάθε χώρα του εξωτερικού είναι μεγαλύτερο. Εάν δεν ασφαλίσετε τα αντικείμενα, καλύπτοντας στο 100% την αξία τους, μόνο μέρος της αξίας τους θα αποδοθεί σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας από τους ασφαλιστές.

Προσφέρουμε μια σειρά από επιλογές ασφάλισης σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Θα είναι χαρά μας να συζητήσουμε μαζί σας για την καλύτερη δυνατή επιλογή της δική σας μεταφοράς και κάλυψης των αναγκών σας.

KAE International Movers Download Insurance Itemized List

Η Kae International Movers είναι εκπρόσωποι της ALLIA INSURANCE COMPANY (με έδρα το Βέλγιο).