Insuring your goods – Your protection plan

Moving InsurancePověst společnosti Kae International Movers je nerozlučně spjata s kvalitními balicími službami, které zákazníkům poskytujeme na lokální i mezinárodní úrovni. Je naší povinností zajistit co nejlepší obal pro každý Váš předmět tak, aby byl chráněn před jakýmkoliv možným poškozením. Avšak nikdo není schopen předvídat nenadálé události. Doporučujeme proto vždy našim zákazníkům, aby si všechny osobní věci na dobu přepravy nebo skladování pojistili.

Nemůžeme Vám radit, na jakou hodnotu byste si měli svůj majetek pojistit, avšak můžeme Vám alespoň doporučit pojištění Vašich předmětů na 100% hodnoty dle pravidel státu, do kterého se stěhujete. Je téměř jisté, že náklady na opravy nebo výměnu jsou v každé cizí zemi vyšší. Pokud svůj majetek nepojistíte na 100% hodnoty, pojišťovny Vám v případě poškození nebo ztráty zpravidla vyplatí pouze část skutečné hodnoty.

Nabízíme celou řadu možností pojištění za velmi výhodné ceny. S radostí s Vámi probereme nejvhodnější možnost pokrytí případné škody vzniklé během konkrétního způsobu stěhování, který jste si zvolili.

KAE International Movers

Download Insurance Itemized List ( one & two )