Πακετάρισμα

Για να διασφαλίσετε ότι τα πράγματά σας θα παραληφθούν ασφαλή, θα πρέπει να έχει προηγηθεί ένα επαγγελματικό και ασφαλές πακετάρισμα, κάτι για το οποίο η Kae International Movers έχει πάρει τα εύσημα πολλές φορές. Ως επαγγελματίες μεταφορείς, η ομάδα που θα αναλάβει το πακετάρισμα θα πρέπει να σκεφτεί «έξω από το κουτί», δηλαδή έξω από τα συνήθη δεδομένα, ώστε να γίνουν όλα με ασφάλεια και με τον κατάλληλο τρόπο για κάθε αντικείμενο που πρόκειται να διακινηθεί. Το πακετάρισμα δεν είναι το μόνο θέμα. Ο υπεύθυνος του πακεταρίσματος πρέπει να μπορεί να σχεδιάσει το πακετάρισμα και την τοποθέτηση των πραγμάτων, έτσι ώστε τα πράγματά σας να φτάσουν ανέπαφα στον τελικό τους προορισμό. Είναι ευθύνη του υπεύθυνου πακεταρίσματος να κατευθύνει και να βοηθήσει την ομάδα στον τόπο προορισμού, να ανοίξει τα πακεταρισμένα αντικείμενα με ασφάλεια, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εμπειρία και τη γνώση των κατάλληλων τεχνικών.

Κάθε αντικείμενο έχει τον δικό του τρόπο πακεταρίσματος και αξιολογείται από τον υπεύθυνο πακεταρίσματος για το κατάλληλο υλικό και την ποσότητα που θα χρειαστεί. Μια μεγάλη γκάμα πρώτων υλών χρησιμοποιείται, όπως τα κλασσικά κιβώτια (5φυλλα που είναι πιο ανθεκτικά), «οντουλέ» πακεταρίσματος, ειδικό χαρτί με φουσκάλες προστασίας, ταινίες PVC, καλύμματα ασφαλείας (foam/αφρού), γωνίες προστασίας (corner foam) και ξυλοκιβώτια για ευπαθή και εύθραυστα αντικείμενα.

Το ετικετάρισμα είναι εξίσου σπουδαίο με το πακετάρισμα. Πρόκειται για προσθήκη ετικέτας σε κάθε αντικείμενο με αναφορά σε ποιο δωμάτιο πακεταρίστηκε ή σε ποιο δωμάτιο θα παραδοθεί στον τελικό προορισμό, την περιγραφή του κάθε πακέτου και αρίθμησή του. Τα στοιχεία αυτά βοηθούν ιδιαίτερα την ομάδα που θα παραλάβει τα πακέτα ή τον ιδιώτη, και κάνουν πιο εύκολη και γρήγορη την τοποθέτησή τους στον κατάλληλο χώρο.

Τέλος, όταν η ομάδα πακεταρίσματος τελειώσει με το πακετάρισμα και το ετικετάρισμα όλων των πραγμάτων, όλα τα αντικείμενα καταγράφονται στη «λίστα πακεταρίσματος» και ένα αντίγραφο παραδίδεται στον ιδιοκτήτη, για τα δικά του αρχεία.