Πακετάρισμα

Για να διασφαλίσετε ότι τα πράγματα σας θα παραληφθούν ασφαλή θα πρέπει να έχει προηγηθεί ένα επαγγελματικό και ασφαλές πακετάρισμα, κάτι για το οποίο η Kae International Movers έχει πάρει τα εύσημα πολλές φορές. Ως επαγγελματίες μεταφορείς η ομάδα που θα αναλάβει το πακετάρισμα σας θα πρέπει να σκεφτεί «έξω από το κουτί» δηλαδή έξω από τα συνήθη δεδομένα, προκειμένου να γίνουν όλα με ασφάλεια και τον κατάλληλο τρόπο για κάθε αντικείμενο που θα διακινηθεί. Το πακετάρισμα δεν είναι το μόνο θέμα, ο υπεύθυνος του πακεταρίσματος πρέπει να μπορεί να σχεδιάσει το πακετάρισμα και την τοποθέτηση των πραγμάτων έτσι ώστε τα πράγματα σας να φτάσουν ανέπαφα στον τελικό τους προορισμό. Είναι ευθύνη του υπεύθυνου πακεταρίσματος να κατευθύνει και να βοηθήσει την ομάδα στον τόπο προορισμού, να ανοίξει τα πακεταρισμένα αντικείμενα με ασφάλεια, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την γνώση των κατάλληλων τεχνικών και εμπειρίας.

Κάθε αντικείμενο έχει τον δικό του τρόπο πακεταρίσματος και αξιολογείται για το κατάλληλο υλικό και την ποσότητα που θα χρειαστεί, από τον υπεύθυνο πακεταρίσματος. Μια μεγάλη γκάμα πρώτων υλών χρησιμοποιείται, όπως, τα κλασσικά κιβώτια, (5 φυλλα που είναι πιο ανθεκτικά), «οντουλέ» πακεταρίσματος, ειδικό χαρτί με φουσκάλες προστασίας, ταινίες PVC, καλύμματα ασφαλείας (foam/αφρού), γωνίες προστασίας (corner foam) και ξυλοκιβώτια για ευπαθή και εύθραυστα αντικείμενα.

Το ετικετάρισμα είναι εξίσου σπουδαίο με το πακετάρισμα. Αυτό περιλαμβάνει ετικέτα στα αντικείμενα με αναφορά σε ποιο δωμάτιο πακεταρίστηκαν ή σε ποιο δωμάτιο θα παραδοθούν στον τελικό προορισμό. Καθώς επίσης την περιγραφή του κάθε πακέτου και αρίθμηση του. Τα στοιχεία αυτά βοηθούν ιδιαίτερα την ομάδα που θα παραλάβει τα πακέτα ή τον ιδιώτη, και κάνουν πιο εύκολη και γρήγορη την τοποθέτηση τους στον κατάλληλο χώρο.

Τέλος, όταν η ομάδα πακεταρίσματος τελειώσει με το πακετάρισμα και το ετικετάρισμα όλων των πραγμάτων, όλα τα αντικείμενα καταγράφονται στην «λίστα πακεταρίσματος» και ένα αντίγραφο παραδίδεται στον ιδιοκτήτη, για τα δικά του αρχεία.

Roll of wavy corrugated Packing2 Packing3
Wooden Crates Bubble wrap background Wooden crate
Packing7 Packing8 Packing9