Možnost spolehnout se na bezpečné dodání zásilky v sobě nutně zahrnuje správný a kvalifikovaný výběr obalových materiálů, v čemž má společnost Kae international Movers dlouholeté zkušenosti. Jako profesionální přepravní tým musíme přemýšlet „kreativně“. Ne každý zaběhnutý způsob je totiž univerzální a mnohé předměty ze své podstaty vyžadují individuální přístup. Balení však není jediným možným úskalím. Manažer balicích služeb musí být schopen navrhnout balení a umístění předmětů tak, aby dorazily do místa určení bez porušení. V kompetenci příslušného manažera balicích služeb je, aby vedl a pomáhal skupině pracovníků na místě určení bezpečně otevřít zabalené zboží. Toho může být dosaženo pouze s odpovídajícími technickými znalostmi a zkušenostmi.

Každý předmět vyžaduje vlastní způsob balení, vhodný obalový materiál a potřebné množství tohoto materiálu. Správně provedený výběr obalového materiálu je jedna z hlavních odpovědností každého našeho kvalifikovaného pracovníka. Používáme široký sortiment surovin, jako např. klasické kartonové boxy (5-ti vrstvé, masivnější a odolné vlhku), obaly z vlnité lepenky, speciální bublinkové folie s odolnou papírovou vrstvou, PVC lepicí pásky, které nezanechávají stopy, pěnové folie, ochranné rohy a dřevěné bedny pro křehké předměty.

Stejně důležité jako balení je i správné označení předmětů štítky. Každý štítek obsahuje údaje o tom, ve které místnosti byl předmět zabalen a do které místnosti má být v místě určení dodán, jakož i popis každého balení a jeho očíslování. Tyto údaje jsou užitečné zejména pro skupinu pracovníků, která zásilku převezme, avšak pochopitelně i pro samotného příjemce. Tímto postupem se usnadní, urychlí a zabezpečí umístění předmětů na příslušné místo.

Na závěr, když tým dokončí balení a označení věcí, jsou všechny předměty zapsány do „seznamu zabalených předmětů – tzv. PACKING LISTU“, jehož kopie je na místě předána zákazníkovi k osobní potřebě a přehledu.