Η απογραφή – Η πρώτη μας συνάντηση

The Customer Survey - The Initial Meeting Between You & UsΜε τον καθορισμό του πρώτου ραντεβού, ένας από τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας θα σας επισκεφθεί στον χώρο σας, με γνώση όλων των διαδικασιών και εμπειρία στην καταμέτρηση του όγκου των αντικειμένων σας. Είναι σημαντικό για μας να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις και απορίες σας την ίδια ημέρα της καταμέτρησης. Σκοπός μας είναι η κατανόηση συγκεκριμένων και σημαντικών γεγονότων ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ την ολοκλήρωση της μετακόμισης ή μεταφοράς

Ο ρόλος του απογραφέα είναι:

a) Να υπολογίσει τον όγκο των αντικειμένων που χρειάζεται να μεταφερθούν

b) Να διαγνώσει κάθε ειδική μεταχείριση που θα χρειαστεί για περιτύλιγμα των αντικειμένων και την μεταφορά τους

c) Η καταμέτρηση, ο τύπος και η ποσότητα των υλικών που θα χρειαστούν για την ασφαλή μεταφορά των αντικειμένων σας

d) Η καταγραφή των συνθηκών πρόσβασης και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ομαλότερη εκτέλεση των εργασιών, όπως, ο κατάλληλος τύπος φορτηγού και η πρόσβαση του στον χώρο σας

Συνήθως, ο χρόνος που απαιτείται για την σύνταξη της έρευνας και απογραφής, κυμαίνεται από 45 έως 90 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος της κατοικίας. Με την ολοκλήρωση της αφιερώνουμε περίπου 20 λεπτά σε πιθανές ερωτήσεις και απορίες που μπορεί να προκύψουν είτε από την δική σας είτε από την δική μας πλευρά, προκειμένου να καλυφθούν όλα τα θέματα στην πρώτη συνάντηση μας