The Customer Survey - The Initial Meeting Between You & UsPoté, co si dohodnete schůzku s některým z našich zaměstnanců, dostaví se k Vám náš odborník, který je zkušený nejen ve stanovování objemu stěhovaných předmětů, ale i v celém procesu stěhování. Klademe důraz na zodpovězení všech Vašich dotazů a vyřešení případných nejasností v den stanovení objemu předmětů. Našim cílem je pochopení specifických a důležitých skutečností PŘED, V PRŮBĚHU A PO dokončení stěhování.

Role odhadce je následující:

a) Výpočet objemu předmětů určených ke stěhování

b) Stanovení zvláštního zacházení, které bude zapotřebí při balení předmětů a jejich přepravě

c) Určení druhu a množství materiálu potřebného pro bezpečné zabalení a přepravu Vašich osobních věcí a vybavení

d) Zjištění podmínek přístupu a přijmutí nezbytných opatření pro hladký průběh prací, jako například vhodný typ vozidl, přístup do Vašich prostor atp.

V závislosti na velikosti bytu je pro předběžný odhad a soupis přepravovaných předmětů zapotřebí 45 až 90 minut. Po jeho dokončení přibližně 20 minut věnujeme případným dotazům a nejasnostem, které se mohou z Vaší nebo z naší strany vyskytnout, abychom na prvním setkání probrali všechny možné otázky.