Úspěchy při přepravě předmětů našich klientů „Door-to-Door“ jsou založeny na osvědčeném výběru kvalitních spolupracovníků a služeb ve stěhovacím průmyslu, jež jsou certifikovány příslušnými orgány. Pokud se budete stěhovat mimo země Evropské unie, navrhujeme, abyste si potřebné dokumenty zajistili na příslušném velvyslanectví země, ve které se nacházíte. Zabrání se tak případným nepříjemnostem v místě určení. Každý stát má svá specifika. Stěhování a přeprava v rámci Evropské unie je jednodušší a je vyžadováno méně dokumentů. Doporučujeme Vám dostavit se do místa určení Vašeho zboží nejméně 10 dní před jeho příjezdem, abyste mohli naplánovat jeho převzetí nebo vyřešení případných nejasností a otázek. Naši pracovníci se s Vámi setkají na místě převzetí Vaší dodávky a pomohou Vám při vyřízení celních procedur. Přepravované předměty vyloží, vybalí a umístí na určené místo. Pokud nás o to požádáte, jsme schopni Vám zajistit také řadu doplňkových služeb, aby stěhování se společností KAE International Movers pro Vás bylo nejen bezproblémovým, ale i příjemným zážitkem nad rámec Vašeho očekávání. Ocenění a certifikáty