V den balení a stěhování mají zaměstnanci společnosti KAE International Movers k dispozici seznam služeb, které Vám mají být dle dohody poskytnuty. Naši zaměstnanci zabalí všechny odsouhlasené věci, každý zabalený předmět opatří štítkem a bezpečně jej přepraví nákladním automobilem či kontejnerem. Ujistěte se, že Vy nebo Váš zástupce budete při nakládání a Vykládání Vašich předmětů přítomni.