Aby přeprava Vašeho osobního vozidla proběhla úspěšně a bez problémů s dosažením výsledku za odpovídající cenu (hodnota za peníze), je náš tým schopen zajistit všechny možné způsoby přepravy. Přeprava Vašeho vozidla z Evropy a do Evropy nebo zámoří může být uskutečněna jedním z následujících způsobů:

Kontejnerová přeprava:

Vehicles TransportJe prokázáno, že přeprava osobních předmětů, vybavení domácnosti a vozidel v jedné zásilce je velmi úsporná a hojně používaná. Pokud je Vaše vozidlo přepravováno společně s dalšími předměty a vybavením domácnosti, pak náš tým zajistí jeho nakládku i upevnění speciálními pásy používanými pro vnitřní přepravu tohoto typu a bezpečný rozestup mezi nákladem. Kromě toho budou pro přepravu vozidla použity dřevěné prvky zajišťující jeho ochranu a stabilitu, aby se minimalizoval pohyb převáženého vozidla při silniční přepravě nebo přepravě do zámoří a při jeho nakládce a vykládce uvnitř kontejneru. Ukázalo se, že tento smíšený způsob přepravy je velmi ekonomický a mnoho lidí jej volí při přemisťování do většiny destinací po celém světě.

Roll on/Roll off (RoRo):

Nejjednodušší způsob převozu vozidla je tzv. Roll on / Roll off. Tento termín znamená převoz vozidla z výchozího místa do místa určení. V tomto případě je vozidlo přepraveno z místa odeslání do přístavu, kde je naloděno do podpalubí. Po celou dobu cesty je zajištěna jeho čistota a ochrana. Jedná se o běžný a velice oblíbený způsob přepravy využívaný jak automobilovým průmyslem, tak i jednotlivci. Zásadní výhodou je fakt, že při takovéto přepravě není zákazník limitován rozměry vozidla.

Silniční přeprava automobilů :

ASpeciální kamiony určené pro přepravu osobních automobilů jste pravděpodobně viděli na silnicích již mnohokrát. Jedná se o speciální dvoupodlažní nákladní automobily s plošinami vybavenými mnoha bezpečnostními prvky. Je to nejrychlejší způsob převozu automobilů z mnoha zemí EU, nebo přinejmenším tam, kde máme pravidelné každotýdenní pokrytí.

Speciální dřevěné konstrukce pro motocykly:
Přepravní konstrukce (speciální dřevěné boxy), používané zejména pro motocykly, poskytují při přepravě maximální ochranu. Tyto boxy pro motocykly jsou obvykle vyrobeny na míru Vašeho motocyklu. Tento způsob je nejvhodnější, neboť mimo samotné bezpečnosti a ochrany takto motocykl zabírá kompaktní prostor, což značně ulehčuje i jeho přepravu a manipulaci.