To, co všichni od převozu pro nás „jedinečných“ uměleckých děl a starožitností očekávají je, že dorazí na místo určení bezpečně a bez poskvrny. Při balení těchto předmětů používáme ve všech případech a pro každý objekt vždy ty nejlepší z obalových materiálů a ty nejefektivnější způsoby balení. Speciálně vyškolený tým odborníků k Vám dorazí s materiály, nástroji a technikami nejvyšší kvality, které umožní úspěšný převoz Vašich předmětů..

KONTAKT PRO SJEDNÁNÍ OSOBNÍ SCHŮZKY